Công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đang khởi sắc, phần lớn là do

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đang khởi sắc, phần lớn là do

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đang khởi sắc, phần lớn là do thu hút được sự đầu tư của nước ngoài

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X