Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta gồm các phân ngành là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta gồm các phân ngành là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta gồm các phân ngành là chế biến sản phẩm trồng trọt, chế biến sản phẩm chăn nuôi, chế biến thủy, hải sản

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X