Công dân tham gia khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế là được thực hiện quyền dân

10/11/2020 177

Câu Hỏi:
Công dân tham gia khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế là được thực hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực nào sau đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X