Có thể dùng cách nào sau đây để cố định bánh răng theo phương dọc trục:

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Có thể dùng cách nào sau đây để cố định bánh răng theo phương dọc trục:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm khoa học- kỹ thuật học mới nhất

X