Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là

Xuất bản: 17/09/2020 - Cập nhật: 17/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là sự phân li và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền trong giảm phân và thụ tinh.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X