Cơ quan tiêu hóa nào của thằn lằn giúp hấp thu lại nước

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Cơ quan tiêu hóa nào của thằn lằn giúp hấp thu lại nước

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X