Có n nguồn giống nhau mắc song song, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở

08/12/2020 823

Câu Hỏi:
Có n nguồn giống nhau mắc song song, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r. Công thức đúng là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X