Có một bạn viết Chúng em đã giúp đỡ các bạn học sinh vùng bão lụt nhiều quần áo,

27/11/2020 61

Câu Hỏi:
Có một bạn viết "Chúng em đã giúp đỡ các bạn học sinh vùng bão lụt nhiều quần áo, giày dép và nhiều đồ dùng học tập khác".
Câu nào có cách chữa hợp lí mà ít thay đổi nghĩa của câu đã cho trước.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 8 mới nhất

X