Có bao nhiêu ví dụ về hướng tiến hóa hội tụ?I. Gai xương rồng và gai hoa

Xuất bản: 08/03/2022 - Cập nhật: 08/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Có bao nhiêu ví dụ về hướng tiến hóa hội tụ?
I. Gai xương rồng và gai hoa hồng.
II. Cánh dơi và cánh bướm.
III. Chi trước của mèo và tay người.
IV. Chi trước của chó sói và chi trước của voi.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tiến hóa hội tụ phản ánh qua cơ quan tương tự.
Cơ quan tương tự là các cơ quan cùng thực hiện một chức năng giống nhau nhưng không cùng nguồn gốc.
Các dạng tiến hóa hội tụ là: 1, 2
Gai xương rồng là biến dạng của lá còn gai hoa hồng là biến dạng của thân.
Cánh dơi là biến dạng của chi trước của thú còn cánh bướm có nguồn gốc từ phần trước ngực của côn trùng

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X