Có 3 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân số thể định hướng đã tiêu biến là

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Có 3 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân số thể định hướng đã tiêu biến là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Số thể định hướng đã tiêu biến là: 3 x 3 = 9 (thể định hướng)

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X