Chuyển động biểu kiến hàng năm của mặt trời là

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Chuyển động biểu kiến hàng năm của mặt trời là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chuyển động biểu kiến hàng năm của mặt trời là chuyển động do ảo giác của mặt trời trong năm giữa hai chí tuyến.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X