Chức năng của NST giới tính là

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chức năng của NST giới tính là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

NST giới tính mang gen quy định tính trạng giới tính và gen quy định tính trạng thường (nếu có)

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X