Chức năng của ADN là gỉ?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chức năng của ADN là gỉ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Phân tử ADN có chức năng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X