Chức năng của ADN là

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chức năng của ADN là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chức năng của ADN là mang và truyền thông tin di truyền

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X