Chức năng chính của ngôn ngữ nghệ thuật là gì?

07/12/2020 578

Câu Hỏi:
Chức năng chính của ngôn ngữ nghệ thuật là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chọn đáp án: C
Chức năng chính của ngôn ngữ nghệ thuật là Thông tin, thẩm mĩ.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X