Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng lần VI là gì?

15/09/2020 23

Câu Hỏi:
Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng lần VI là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng lần VI là phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X