Chủ tịch Quốc hội nước ta hiện nay là ai ?

11/11/2020 650

Câu Hỏi:
Chủ tịch Quốc hội nước ta hiện nay là ai ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 7 mới nhất

X