Chọn từ thưa (không dùng từ nói) trong câu Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa,

08/12/2020 90

Câu Hỏi:
Chọn từ thưa (không dùng từ nói) trong câu Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa, Nguyễn Du đã nói được một điều tinh tế trong đoạn mở lời "trao duyên" của Thúy Kiều, vì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Chọn đáp án: A
Chọn từ thưa (không dùng từ nói) trong câu Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa, Nguyễn Du đã nói được một điều tinh tế trong đoạn mở lời "trao duyên" của Thúy Kiều, vì Thưa hàm ý nói năng với tất cả sự cung kính, tôn trọng, biết ơn.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X