Chọn từ cậy (không dùng từ nhờ) trong câu Cậy em em có chịu lời, Nguyễn Du đã

08/12/2020 214

Câu Hỏi:
Chọn từ cậy (không dùng từ nhờ) trong câu Cậy em em có chịu lời, Nguyễn Du đã nói được một điều tinh tế trong đoạn mở lời "trao duyên" của Thúy Kiều, vì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Chọn đáp án: A
Chọn từ cậy (không dùng từ nhờ) trong câu Cậy em em có chịu lời, Nguyễn Du đã nói được một điều tinh tế trong đoạn mở lời "trao duyên" của Thúy Kiều, vì cậy có hàm ý nhờ vả với tất cả sự tin tưởng, tôn trọng, biết ơn.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X