Chọn phương án sai:

26/11/2020 138

Câu Hỏi:
Chọn phương án sai:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Độ tăng nhiệt độ của vật càng lớn thì nhiệt lượng mà vật thu vào để nóng lên càng lớn
⇒ Đáp án C

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X