Chọn phương án sai:

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Chọn phương án sai:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Độ tăng nhiệt độ của vật càng lớn thì nhiệt lượng mà vật thu vào để nóng lên càng lớn
⇒ Đáp án C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X