Chọn phát biểu sai về triển vọng của nghề điện dân dụng?

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 05/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chọn phát biểu sai về triển vọng của nghề điện dân dụng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Vì nó có điều kiện phát triển cả thành phố và nông thôn, miền núi.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 9 mới nhất

X