Chọn phát biểu sai: đối tượng lao động của nghề điện dân dụng:

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 05/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chọn phát biểu sai: đối tượng lao động của nghề điện dân dụng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 9 mới nhất

X