Chọn phát biểu đúng:

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Chọn phát biểu đúng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 8 mới nhất

X