Cho một hình đa diện. Mệnh đề nào sau đây sai?

Xuất bản: 08/01/2021 - Cập nhật: 31/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho một hình đa diện. Mệnh đề nào sau đây sai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Mệnh đề sai là: Mỗi cạnh là cạnh chung của it nhất 3 mặt.
Cho một hình đa diện. Mệnh đề nào sau đây sai?

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X