Cho mạch điện như hình vẽ, E1 = 12V, E2 = 6V, R1 = 4Ω, R2 = 6Ω, r1 = r2 =

08/12/2020 577

Câu Hỏi:
Cho mạch điện như hình vẽ, $E_1$ = 12V, $E_2$ = 6V, ${R}_{1}$ = 4Ω, ${R}_{2} = {6}Ω$, ${r}_{1} = {r}_{2}$ = 1Ω.
Năng lượng mà nguồn thứ nhất cung cấp cho mạch trong thời gian 5 phút là:
Cho mạch điện như hình vẽ, E1 = 12V, E2 = 6V, R1 = 4Ω, R2 = 6Ω, r1 = r2 = hình ảnh
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X