Cho mạch điện như hình vẽ, E1 = 12V, E2 = 6V, R1 = 4Ω, R2 = 6Ω,, r1 = r2 =

08/12/2020 295

Câu Hỏi:
Cho mạch điện như hình vẽ, $E_1$ = 12V, $E_2$ = 6V, ${R}_{1}$ = 4Ω, ${R}_{2} = {6}Ω,$, ${r}_{1} = {r}_{2}$ = 1Ω.
Công suất tiêu thụ của nguồn là?
Cho mạch điện như hình vẽ, E1 = 12V, E2 = 6V, R1 = 4Ω, R2 = 6Ω,, r1 = r2 = hình ảnh
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X