Cho mạch điện như hình vẽ. Công thức nào sau đây là sai ?

08/12/2020 72

Câu Hỏi:
Cho mạch điện như hình vẽ. Công thức nào sau đây là sai ?
Cho mạch điện như hình vẽ. Công thức nào sau đây là sai ? C. I = dfracUAB-ER1+r hình ảnh
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X