Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai

08/12/2020 166

Câu Hỏi:
Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B tính bằng công thức:
Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai hình ảnh
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X