Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối, biết E1 = 3V; r1 =

08/12/2020 188

Câu Hỏi:
Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối, biết $E_1$ = 3V; $r_1$ = 1Ω; $E_2$ = 6V; $r_2$ = 1Ω; cường độ dòng điện qua mỗi nguồn bằng 2A. Điện trở mạch ngoài có giá trị bằng
Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối, biết E1 = 3V; r1 = hình ảnh
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X