Cho mạch điện như hình vẽ. Biết E = 6V; r = 0,5Ω; R1 = 4,5Ω; R2 = 2Ω;

Xuất bản: 08/12/2020 - Cập nhật: 08/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết E = 6V; r = 0,5Ω; ${R}_{1} = {4},{5}Ω$; ${R}_{2} = {2}Ω$; cường độ dòng điện qua đoạn mạch là 1A. Hiệu điện thế giữa hai điểm B, A là
Cho mạch điện như hình vẽ. Biết E = 6V; r = 0,5Ω; R1 = 4,5Ω; R2 = 2Ω; hình ảnh

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X