Cho điểm sáng S trước gương phẳng cách ảnh S' của nó qua gương một khoảng 80cm.

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Cho điểm sáng S trước gương phẳng cách ảnh S' của nó qua gương một khoảng 80cm. Ảnh S' của S tạo bởi gương phẳng nằm cách gương một khoảng là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X