H2NCH2COOH, C2H5NH2, CH3NH2, CH3COOH. Số chất phản ứng với HCl

Xuất bản: 15/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho dãy các chất: H2NCH2COOH, C2H5NH2, CH3NH2, CH3COOH. Số chất trong dãy phản ứng với HCl trong dung dịch là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Số chất trong dãy phản ứng với HCl trong dung dịch là 3.

3 chất thỏa mãn điều kiện là H2NCH2COOH, C2H5NH2, CH3NH2.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X