Cho câu: Nó không chỉ học giỏi mà còn rất chăm học. Cách nào chữa hợp lí mà ít

27/11/2020 222

Câu Hỏi:
Cho câu: "Nó không chỉ học giỏi mà còn rất chăm học". Cách nào chữa hợp lí mà ít làm thay đổi nghĩa của câu đã cho.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 8 mới nhất

X