Cho các thí nghiệm sau:(1). Đun nóng nước cứng vĩnh cửu.(2). Cho phèn chua vào

Xuất bản: 02/10/2020 - Cập nhật: 02/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho các thí nghiệm sau:

(1). Đun nóng nước cứng vĩnh cửu.

(2). Cho phèn chua vào dung dịch NaOH dư.

(3). Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch CrCl3.

(4). Cho khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2.

(5). Cho khí NH3 dư và dung dịch AlCl3.

(6). Cho CrO3 vào dung dịch Ba(OH)2 dư.

Số thí nghiệm thu được kết tủa là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

(4). Cho khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2.

(5). Cho khí NH3 dư và dung dịch AlCl3.

(6). Cho CrO3 vào dung dịch Ba(OH)2 dư.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X