Cho các phát biểu sau: (a) Một số este có mùi thơm, không độc, được dùng làm

Xuất bản: 14/09/2020 - Cập nhật: 14/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho các phát biểu sau:
(a) Một số este có mùi thơm, không độc, được dùng làm hương liệu trong công nghiệp thực phẩm, mĩ phẩm,…
(b) Gạo nếp chứa nhiều amilopectin hơn gạo tẻ.
(c) Dung dịch các amino axit có thể làm đổi màu quỳ tím sang đỏ hoặc sang xanh
(d) Khi nấu canh cua thì thấy các mảng “riêu cua” nổi lên là do sự đông tụ của protein do nhiệt độ.
(e) Công thức tổng quát của este 2 chức tạo bởi ancol no hai chức và axit không no có một nối đôi đơn chức là CnH2n-6O4.
(g) Một số polime như xenlulozơ, poli(haxametylen điamin), poliacrilonitrin được dùng làm tơ.
Số phát biểu đúng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Số phát biểu đúng là 5: a, b, c, d, e. Đúng (g) Sai, không có chất nào tên poli(haxametylen điamin)

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X