Cho bộ truyền bánh răng côn răng thẳng ăn khớp ngoài có T1 = 220000 Nmm; u =

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho bộ truyền bánh răng côn răng thẳng ăn khớp ngoài có T1 = 220000 Nmm; u = 3,4; [σH] = 482 MPa; Kbe = 0,3; K = 1,05. Xác định chiều dài côn ngoài sơ bộ theo sức bền tiếp xúc?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

\({R_e} = {K_R}\sqrt {{u^2} + 1} \sqrt[3]{{\frac{{{T_1}{K_{H\beta }}}}{{\left( {1 - {K_{be}}} \right){K_{be}}u{{\left[ {{\sigma _H}} \right]}^2}}}}}\) KR = 50 MPa1/3

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm khoa học- kỹ thuật học mới nhất

X