Cho bộ nguồn gồm 7 pin mắc như hình vẽ, suất điện động và điện trở trong của các

08/12/2020 161

Câu Hỏi:
Cho bộ nguồn gồm 7 pin mắc như hình vẽ, suất điện động và điện trở trong của các pin giống nhau và bằng ${E}_{0}$, ${r}_{0}$. Có thể thay bộ nguồn trên bằng một nguồn $E_b$ và điện trở trong $r_b$ có giá trị là
Cho bộ nguồn gồm 7 pin mắc như hình vẽ, suất điện động và điện trở trong của các hình ảnh
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X