Cho bộ nguồn gồm 12 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 2V và điện trở

08/12/2020 210

Câu Hỏi:
Cho bộ nguồn gồm 12 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 2V và điện trở trong 0,5Ω mắc như hình vẽ. Có thể thay 12 pin bằng một nguồn có suất điện động $E_b$ và điện trở trong $r_b$ có giá trị là:
Cho bộ nguồn gồm 12 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 2V và điện trở hình ảnh
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X