Cho 5,1 gam este đơn chức Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 4,80 gam

Xuất bản: 29/12/2020 - Cập nhật: 29/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho 5,1 gam este đơn chức Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 4,80 gam muối và một ancol. Công thức cấu tạo của Y là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Cho 5,1 gam este đơn chức Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 4,80 gam muối và một ancol. Công thức cấu tạo của Y là $C _{2} H _{5} COOC _{2} H _{5}$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X