Cho 19,8 gam hỗn hợp gồm Mg và MgCO3 (tỉ lệ số mol 2 : 1) vào dung dịch H2SO4

Xuất bản: 24/03/2023 - Cập nhật: 24/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho 19,8 gam hỗn hợp gồm Mg và MgCO3 (tỉ lệ số mol 2 : 1) vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2
MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 + H2O
nMg = 2x; nMgCO3 = x → 24.2x + 84x = 19,8
→ x = 0,15
nH2 + nCO2 = 3x = 0,45 → V = 10,08 lít

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X