Cho 0,384 gam kim loại R (hóa trị II) tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư, thu

Xuất bản: 09/09/2020 - Cập nhật: 09/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho 0,384 gam kim loại R (hóa trị II) tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư, thu được 1,296 gam Ag. Kim loại R là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cho 0,384 gam kim loại R (hóa trị II) tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư, thu được 1,296 gam Ag. Kim loại R là Cu. Giải
nAg = 0,012
PTHH: R + 2AgNO3 → R(NO3)2 + 2Ag
=> nR = 0,006
→ MR = 0,384/0,006 = 64 => R là Cu

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X