Chính sách nào sau đây không phải là chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ

Xuất bản: 26/10/2021 - Cập nhật: 03/08/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Chính sách nào sau đây không phải là chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 11 bài 15

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chính sách không phải chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ là dùng tay sai người bản xứ lập chính quyền thống trị nhân dân.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ có điểm gì đáng chú ý?

Chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ có điểm gì đáng chú ý là chính phủ Anh cai trị trực tiếp

Thời gian hoàn thành việc xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn Độ của thực dân Anh là

Thời gian hoàn thành việc xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn Độ của thực dân Anh là đầu thế kỉ XIX.

Ý nào dưới đây không phải là chính sách kinh tế của thực dân Anh thực hiện ở Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX?

Đầu tư vốn và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn không phải là chính sách kinh tế của thực dân Anh thực hiện ở Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX.

Việc thực dân Anh đưa ra phương án “Mao bát tơn” chia Ấn Độ thành hai quốc gia tự trị - Ấn Độ và Pakistan đã chứng tỏ:

Việc thực dân Anh đưa ra phương án “Mao bát tơn” chia Ấn Độ thành hai quốc gia tự trị - Ấn Độ và Pakistan đã chứng tỏ thực dân Anh đã nhượng bộ, là điều kiện thuận lợi cho nhân dân Ấn Độ tiếp tục đấu tranh

Thực dân Anh bắt Ti lắc vào năm nào?

Thực dân Anh bắt Ti lắc vào 6.1908

Thực dân Anh đàn áp và dập tắt cuộc khởi nghĩa vào thời gian nào?

Thực dân Anh đàn áp và dập tắt cuộc khởi nghĩa Xipay vào 10.5.1859

Sự kiện góp phần thúc đẩy làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ là:

Sự kiện góp phần thúc đẩy làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ là Đảng Cộng sản Ấn Độ thành lập.

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X