Chính sách nào sau đây được đánh giá là sự mềm dẻo về sách lược của Xiêm trong

Xuất bản: 27/10/2021 - Cập nhật: 27/10/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Chính sách nào sau đây được đánh giá là sự mềm dẻo về sách lược của Xiêm trong hoạt động ngoại giao?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chính sách được đánh giá là sự mềm dẻo về sách lược của Xiêm trong hoạt động ngoại giao là vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” giữa hai thế lực Anh – Pháp, vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc để giữ gìn chủ quyền.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X