Chính quyền phong kiến ở Việt Nam được hoàn thiện nhất dưới thời vua nào?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Chính quyền phong kiến ở Việt Nam được hoàn thiện nhất dưới thời vua nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chính quyền phong kiến được hoàn thiện dần và đến thời vua Lê Thánh Tông thì hoàn chỉnh nhất do:
- Quyền lực tập trong cao độ trong tay nhà vua.
- Chính quyền chặt chẽ, với tay đến tận địa phương.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X