Chiếu một chùm sáng song song tới thấu kính thì chùm sáng ló là chùm phân kì có

Xuất bản: 14/01/2021 - Cập nhật: 14/01/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chiếu một chùm sáng song song tới thấu kính thì chùm sáng ló là chùm phân kì có đường kéo dài cắt nhau tại điểm nằm trước thấu kính và cách thấu kính một đoạn 25cm. Thấu kính đó là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đường đi của tia song song với trục chính qua thấu kính phân kì có đường kéo dài cắt nhau tạo tiêu điểm ảnh trước kính.
Suy ra: f = -25cm

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X