Chiến dịch Việt Bắc diễn ra trong thời gian nào?

Xuất bản: 15/09/2020 - Cập nhật: 15/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chiến dịch Việt Bắc diễn ra trong thời gian nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chiến dịch Việt Bắc diễn ra từ 7 - 10 đến 19 – 12 - 1947

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X