Chiến dịch Biên Giới đã làm phá sản kế hoạch nào ?

Xuất bản: 15/09/2020 - Cập nhật: 15/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chiến dịch Biên Giới đã làm phá sản kế hoạch nào ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chiến dịch Biên Giới đã làm phá sản kế hoạch Rơ ve

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X