Chị Y là Đại biểu hội đồng nhân dân xã X đã trình bày ý kiến của nhân dân xã

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 10/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Chị Y là Đại biểu hội đồng nhân dân xã X đã trình bày ý kiến của nhân dân xã mình về vấn đề môi trường trong cuộc họp hội đồng nhân dân xã, chị Y đã thực hiện hình thức dân chủ nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X