Chi tiết nào không thể hiện sự phản kháng lại kiếp sống tủi nhục của Mỵ?

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chi tiết nào không thể hiện sự phản kháng lại kiếp sống tủi nhục của Mỵ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X