Chỉ ra lỗi sai về logic trong lập luận sau: Những người phiên dịch và giáo viên

24/11/2020 139

Câu Hỏi:
Chỉ ra lỗi sai về logic trong lập luận sau: "Những người phiên dịch và giáo viên ngoại ngữ đều phải học ngoại ngữ. Tôi không phải là người phiên dịch, cũng không phải là giáo viên ngoại ngữ nên tôi không học ngoại ngữ."
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X